Oferty pracy

Uwaga: Warunkiem formalnym oferty jest wyrażenie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie  zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji (formularz zgody). Ponadto zachęcamy do zapoznania się z  Informacjami  dotyczącymi przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy (Klauzula informacyjna - rekrutacja).